PMS – Pantone Matching System

 

Pantone Matching System (PMS) er et farvesystem, som hovedsageligt anvendes indenfor grafik- og trykindustrien.

Pantonefarver er specialfarver og spænder fra “almindelige” farver til farver der ikke kan gengives i CMYK(firefarvetryk) som f.eks. neon- og metalfarver.
Pantonefarver anvendes ofte til logoer, så man har en ren farve og dermed undgår at få raster i et firefarvetryk (CMYK).

Pantonefarverne er ordnet i et system med identifikation i form af entydige numre, der som med ethvert andet farvesystem har til hensigt objektivt og utvetydigt at udveksle oplysninger om farver imellem alle involverede i trykproduktionen (Uafhængigt af individuelle farvesyn).

PMS blev udviklet i 1963 af Pantone Inc. og er i 2014 udvidet til at indeholde 1755 specialfarver, der for hovedparten ikke kan opnås ved blanding i firefarvetryk. Rettighederne til farvesystemet ejes af Pantone Inc., et amerikansk selskab med hovedkvarter i Carlstadt, New Jersey.

Pantone Matching System er baseret på 14 basisfarver, som blandes i forskellige farvekombinationer for at opnå alle systemets øvrige farver.
Farverne præsenteres i vifteform (Pantone Formula Guides), i ringbøger (Pantone Solid Chips Books), samt som tryk på tre forskellige papirtyper: glans-balagt (coated), ubelagt (uncoated) og mat-belagt (matte).
For at illustrere farven under trykprocesser, indeholder Pantone-farvekortene et farvefelt som afbildeder hver af Pantone-farverne. Ved tryk på forskellige papirtyper anvendes præcis samme trykfarve. Formålet med Pantone Matching System, er således ikke at opnå et ensartet udseende af farverne uanset trykkeunderlag, men i stedet at repræsentere præcis samme farve i sammenhæng med det valgte underlag. De respektive farveindtryk kan således variere betydeligt afhængigt af papirets overfladeegenskaber. Af samme grund defineres Pantone-særfarverne ikke kun med en nummerkode, men angives altid sammen med et bogstav som angiver hvilken papirtype der anvendes (C = coated, U = uncoated, M = matte).
Pantone Matching System har etableret sig som international de facto standard indenfor design- og trykindustrien.
Pantone farveskalaen er som beskrevet beregnet til tryk på papir, og derfor er tryk i PMS på andet underlag i såvel teori som praksis ikke muligt.
I mangel på bedre (f.eks HKS som ikke bruges ret meget) er vi nødt til at bruge PMS som reference til tryk på andet materiale.
Derfor vil der aldrig være 100% garanti for at en farve vil se ud som ønsket på et givet underlag..

Links til nyttige sider med Pantonefarver (PMS):

Indtast en værdi og se hvilken PMS farve det modsvarer:
https://www.pantone.com/color-finder

Oversigt over Pantone farvenumre (vist i RGB)