Code of Conduct:

 

Code of Conduct

Vi håber, at vi i lighed med resten af branchen, kan medvirke til at gøre en forskel, når vi forsøger at gøre nedenstående gældende for vore leverandører.

Lovoverholdelse:
– Leverandøren overholder lovgivningen i de lande, hvori der opereres – herunder relevante miljø- og arbejdsmiljølove

Børnearbejde:
– Leverandøren overholder lovgivningen i forbindelse med anvendelse af arbejdskraft under 18 år
– Leverandøren holder ikke børn under 18 år fra uddannelse eller udviklingsprogrammer
– Der er læreprogrammer for børn ml. 12 – 15 år, og de arbejder kun få timer om dagen med lettere arbejde
– Leverandøren afholder sig fra at hyre arbejdskraft under 18 år, hvor arbejdet er til risiko for helbred og sikkerhed

Tvangsarbejde:
– Leverandøren afholder sig fra enhver form for tvangsarbejde og sikrer alle arbejdstagere ret til fri personlig bevægelighed
– Ingen arbejdstagere har fået inddraget personlige papirer såsom pas, ID-kort eller rejsedokumenter

Diskrimination:
– Leverandøren diskriminerer ikke på baggrund af race, køn, farve, seksualitet, sprog, religion eller politisk overbevisning

Helbred og sikkerhed:
– Leverandøren sikrer tilfredsstillende arbejdsmiljø og beskytter arbejdstager mod ild, farlige kemikalier og partikler samt ulykker og har i forbindelse med risikobetonet arbejde en sikkerhedspolitik og en procedure, som følges
– Der er nødberedskab til at afhjælpe eventuelle nødsituationer på arbejdspladsen i forhold til det omgivne samfund
– Leverandøren sikrer nødvendigt beskyttelsesudstyr og undervisning i brugen heraf
– Leverandøren har sikret tilfredsstillende sanitære forhold

Arbejdskonditioner:
– Leverandøren beskytter mod psykisk, fysisk og seksuelt overgreb og trusler på arbejdspladsen i enhver henseende
– Leverandøren respekterer arbejdstagers ret til privatlivets fred
– Arbejdstid og løn skal overholde landets regler. Det skal være frivilligt at arbejde over, og medarbejderen skal betales for det

Produktansvarlighed:
– Leverandøren tager miljøhensyn ved både design, produktion og tests af virksomhedens produkter og søger at beskytte mod ulykker på liv, helbred og sikkerhed

Korruption og bestikkelse:
– Bestikkelse må ikke tilbydes, loves, gives, accepteres eller kræves